Hoe kun je medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt stimuleren, motiveren en ondersteunen om zich te blijven ontwikkelen? Om hierover kennis en ervaringen binnen de sector te delen, starten we met de Kenniskring Ontwikkelen. Meld je aan voor deze kenniskring op donderdag 12 mei.

Welke hulpmiddelen en instrumenten komen aan bod?

Toolbox Het goede gesprek

De basis voor ontwikkelen is het goede gesprek op de werkvloer. Je kunt daarbij de toolbox gebruiken die SBCM in het kader van het duurzame inzetbaarheidsprogramma Samen aan de bal liet ontwikkelen. In deze bijeenkomst hoor je meer over de inhoud van de toolbox en hoe je die kunt toepassen binnen je organisatie.

Toolbox Taalvriendelijkheid op de werkvloer

Het Expertisepunt Basisvaardigheden geeft uitleg over de toolbox voor werkgevers die het eind maart lanceerde: www.taalwerkt.nl. De toolbox bevat tips, materialen en goede voorbeelden die jou als werkgever kunnen helpen om de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) van medewerkers te versterken.

Pilot Digitaalvaardiger naar werk

Stichting Lezen en Schrijven heeft een internationale subsidie ontvangen om een pilot uit te voeren in de SW over vragen als: waar hebben we het over bij digitale vaardigheden, welke instrumenten zijn er en wat werkt bij het aanleren van digitale vaardigheden?

SBCM is als kennispartner betrokken bij deze pilot. In deze bijeenkomst hoor je meer over deze pilot en wat de criteria zijn om je hiervoor aan te melden. Uiteraard worden de opbrengsten uit deze pilot ook (tussentijds) gedeeld, zodat ook andere bedrijven er hun voordeel mee kunnen doen.

Festival Sterk aan het werk

SBCM organiseert van 10 tot en met 14 oktober de vierde editie van het festival Sterk aan het Werk voor SW- en Participatiewetmedewerkers. Naast een online deel is er dit jaar ook een fysiek deel. We vertellen de opzet van het programma en horen graag jullie ideeën om het programma verder in te vullen.

Leermiddelenbank

SBCM gaat een leermiddelbank opzetten waarin (externe) trainingen en leermiddelen geplaatst kunnen worden voor zowel SW-professionals als doelgroepmedewerkers. Doel is een centrale plek te creëren waar organisaties (ervaringen met) trainingen en leermiddelen met elkaar kunnen delen. We lichten dit kort toe. Mensen kunnen zich aanmelden voor een klankbordgroep om dit verder vorm te geven.

Aanmelden

De Kenniskring Ontwikkelen vindt plaats op donderdag 12 mei in Utrecht. Meld je aan voor deze Kenniskring via onderstaande knop.

Kun je niet aanwezig zijn bij de Kenniskring, maar wil je wel op de hoogte blijven? Via het aanmeldformulier kun je aangeven dat je op de hoogte wil blijven van volgende bijeenkomsten. Je kunt in het aanmeldformulier ook zelf onderwerpen aandragen waarover je meer wilt weten, ervaringen wilt uitwisselen en/of een voorbeeld met anderen wilt delen. Op basis van jouw input vullen we de komende kenniskringen in.

Sta je op de verzendlijst, dan krijg je ook per mail een uitnodiging voor de bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden ook gecommuniceerd via onze nieuwsbrief en op social media.

Vul het aanmeldformulier in.