Hoe neem je beslissingen over het toeleiden van jongere werknemers met psychische kwetsbaarheden? Wat is voor hen belangrijk bij het behoud van werk? Hoe kun je als jobcoach zowel de medewerker als werkgever passende ondersteuning bieden? Deze vragen komen aan bod tijdens de bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching op 12 november 2020.

Tijdens de kenniskring jobcoaching wordt eerst kort stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom het Breed Offensief, dat het kabinet is gestart om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Vervolgens gaat Aniek de Lange van het Trimbos-Instituut in op de vraag wat belangrijk is bij het behoud van werk voor jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden.

Praktische informatie

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom Corona, hebben wij besloten om een deel van het programma van deze fysieke bijeenkomst op 28 oktober om te zetten in een online bijeenkomst op donderdag 12 november 2020 van 9.30 – 11.00 uur via Microsoft Teams. Je ontvangt een week voor de bijeenkomst een bevestigingsmail met het onderzoeksrapport van Trimbos-Instituut en de link om deel te nemen aan de bijeenkomst via Microsoft Teams.

Aanmelden

Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Meld je snel aan via het aanmeldformulier. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.