Welke veranderingen in de uitzend- en detacheringsbranche kunnen we verwachten? Voor de zomer is het SER-akkoord uitgekomen. Daarnaast hebben de ABU, de NBBU en de LBV op 21 juli 2021 overeenstemming bereikt over aanpassingen in de uitzend-cao die ingaan per januari 2022. Op 13 oktober a.s. praten wij je graag bij over deze wijzigingen en de verdere verwachtingen.

Wat gaan we bespreken?

 • Wat zegt het SER-akkoord over uitzenden en detacheren;
 • Welke wijzigingen zijn er in de uitzend-cao met ingang van 1 januari 2022:
  • Een aanpassing in het fasesysteem en daarbij behorend overgangsrecht;
  • De pensioenregeling gaat eerder in;
  • De elementen van de inlenersbeloning worden uitgebreid;;
  • Cao-partijen willen extra investeren in de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten;
  • Regeling onwerkbaar weer (ingangsdatum 1 oktober 2021).
 • Wat betekenen deze wijzigingen voor uitzenden en detacheren?
 • Hoe staat dit in verhouding tot de cao “Aan de slag”

Deze bijeenkomst richt zich op de te verwachten wijzigingen voor de dagelijkse praktijk en is geschikt voor jobcoaches, accountmanagers en andere professionals die zich bezighouden met het detacheren van werknemers. De bijeenkomst wordt verzorgd door Henriette Postma van ARTRA. Postma is een , zeer ervaren trainer/docent en specialist op het gebied van Wet- en regelgeving in de flexbranche, en Marielle Sluiter, Adviseur arbeidszaken bij Cedris.

Praktische informatie

Deze online bijeenkomst vindt plaats op 13 oktober 2021 van 10.00-11.30 uur. Je ontvangt een week voor de bijeenkomst een bevestigingsmail en de link om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Aanmelden

Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Schrijf je in voor de bijeenkomst! Je kunt je ook direct aanmelden voor de strategische bijeenkomst op 10 november. Deelname aan de bijeenkomst(en) is gratis.