De bijeenkomst ‘Een toekomstbestendig SW-bedrijf’ is geannuleerd in verband met de aangescherpte coronamaatregelen.

Hoe kunnen SW-bedrijven in een veranderend krachtenveld een transitie maken naar een meer toekomstbestendige, wendbaar opererende organisatie? Deze vraag staat centraal bij de middagbijeenkomst ‘Een toekomstbestendig SW-bedrijf’ op 25 november 2021 in Utrecht.

Het begint bij het positioneren van SW-bedrijven als organisaties die er enerzijds voor zorgen dat alle regionale stakeholders zo optimaal mogelijk gebruikmaken van hun expertise voor de doelgroep en anderzijds passend werk organiseren en de beschikbare faciliteiten optimaal benutten. Daarmee vormen ze een essentiële kennis- en uitvoeringspartner in de benodigde infrastructuur voor de inclusieve, regionale arbeidsmarkt.

Kansen

Om toekomstbestendig te blijven als SW-bedrijf zijn er vele uitdagingen. Strategisch en wendbaar werken, en het creëren van diverser werk kan SW-bedrijven daarbij kansen bieden om:

  • zich te positioneren als essentiële partij in de realisatie van een inclusieve (regionale) arbeidsmarkt;
  • te investeren in nieuwe diensten en activiteiten;
  • (nieuwe) instroom te genereren;
  • talenten beter te benutten, medewerkers op te leiden en hen duurzaam inzetbaar te houden;
  • effectiever samen te werken met interne en externe stakeholders en partnerships aan te gaan;
  • innovatieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken.

Programma

De middag start met een inlooplunch vanaf 12.30. Om 13.00 uur starten we met een interactief programma met presentaties waarbij de visies, aanpakken en resultaten van twee projecten van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid: Leertraject scenariodenken en DiverSWerk worden toegelicht. Vervolgens gaan we samen aan de slag met de volgende thema’s:

  • Ondernemerschap: nieuwe transitie (wendbaar)
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Strategische samenwerkingen

De middag sluiten we af met een (netwerk)borrel tot uiterlijk 17.30 uur.

Sprekers

Tijdens de bijeenkomst zullen de organisaties die betrokken zijn bij de genoemde projecten de presentaties en sessies verzorgen:

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 25 november 2021 van 13.00 tot uiterlijk 17.30 uur in de Zalen van Zeven, Bollenhofsestraat 138a te Utrecht. De locatie is verplicht om gasten op een QR-code te scannen.

Geef je aanwezigheid uiterlijk woensdag 17 november door aan Susan van Hoegee: svanhoegee@cedris.nl.