Movisie en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseren op 28 september van 9.30 tot 13.00 uur (inclusief lunch) live in Utrecht de Transitiearena Werk en Wijk om samen met jou concrete stappen te zetten om (het perspectief op) arbeidsparticipatie voor mensen dichterbij te brengen.

Wil jij als medewerker van een gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Doe mee aan de Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams en zet concrete stappen om (het perspectief op) arbeidsparticipatie voor mensen dichterbij te brengen.

De doelstelling van zowel de Wmo als de Participatiewet is mensen optimaal mee laten doen in de samenleving. Tijdens de transitiearena’s van Movisie en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid staan jouw vragen over de praktijk centraal. Het doel is de samenwerking tussen de uitvoering van ‘werk & inkomen’, werkbedrijven en (sociale) wijkteams te verbeteren door het perspectief op betaald werk te vergroten. Na korte presentaties van praktijkvoorbeelden wissel jij met andere deelnemers rond een actueel vraagstuk ervaringen, dilemma’s en kennis uit. Je kunt naar keuze één, twee of alle drie de bijeenkomsten (gratis) bijwonen.

Heb jij een brandend vraagstuk uit jouw praktijk of een geslaagd praktijkvoorbeeld? Laat het ons weten. Dan kunnen wij het programma zo goed mogelijk op jouw wensen afstemmen.

Meer informatie

Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam en/of sociaal werkbedrijf en wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Doe ook mee aan een Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams. Meld je aan voor 28 september en noteer alvast de data van de volgende bijeenkomsten in je agenda.