Ook in 2022 organiseren Movisie en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid de Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams om samen met jou concrete stappen te zetten om (het perspectief op) arbeidsparticipatie voor mensen dichterbij te brengen. De eerstvolgende Transitiearena is op 13 april 2022.

Perspectief op betaald werk vergroten

Mensen optimaal mee laten doen in de samenleving: dát is de doelstelling van zowel de Wmo als de Participatiewet. Tijdens de transitiearena’s van Movisie en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid staan jouw vragen over de praktijk centraal. Doel is de samenwerking tussen de uitvoering van ‘werk & inkomen’, werkbedrijven en (sociale) wijkteams te verbeteren door het perspectief op betaald werk te vergroten. Na korte presentaties van praktijkvoorbeelden wissel jij met andere deelnemers rond een actueel vraagstuk ervaringen, dilemma’s en kennis uit. Je kunt naar keuze één, twee of alle drie de bijeenkomsten (gratis) bijwonen.

Heb jij een brandend vraagstuk uit jouw praktijk of een geslaagd praktijkvoorbeeld? Laat het ons weten. Dan kunnen wij het programma zo goed mogelijk op jouw wensen afstemmen.

Meer informatie en aanmelden

Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam en/of sociaal werkbedrijf en wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Doe ook mee aan een Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams en meld je aan voor 13 april en noteer alvast de data van de volgende bijeenkomsten in je agenda:

  • 13 april 2022
  • 28 september 2022
  • 16 november 2022