Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf? Wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Op verzoek van de deelnemers krijgen de Transitiearena’s van 2020 een vervolg. Doe in 2021 opnieuw mee aan de Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams en zet concrete stappen om (het perspectief op) arbeidsparticipatie voor mensen dichterbij te brengen.

Mensen optimaal mee laten doen in de samenleving: dát is de doelstelling van zowel de Wmo als de Participatiewet. Tijdens de transitiearena’s van Movisie en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid staan jouw vragen over de praktijk centraal. Doel is de samenwerking tussen de uitvoering van ‘werk & inkomen’, werkbedrijven en (sociale) wijkteams te verbeteren door het perspectief op betaald werk te vergroten. Na korte presentaties van praktijkvoorbeelden wissel jij met andere deelnemers rond een actueel vraagstuk ervaringen, dilemma’s en kennis uit. Je kunt naar keuze één, twee of alle drie de bijeenkomsten (gratis) bijwonen.

Heb jij een brandend vraagstuk uit jouw praktijk of een geslaagd praktijkvoorbeeld? Laat het ons weten. Dan kunnen wij het programma zo goed mogelijk op jouw wensen afstemmen.

Aanmelden

Heb je interesse? Meld je dan snel aan voor de Transitiearena van 14 april. Noteer ook alvast de andere data in je agenda:

  • 14 april 2021
  • 9 juni 2021
  • 29 september 2021
  • 1 december 2021

Je kunt naar keuze alle, één of meerdere bijeenkomsten gratis bijwonen.