Welke detacheringsvarianten worden in de praktijk ingezet bij de arbeidstoeleiding van de doelgroep van de Participatiewet, waarom maken arbeidsmarktregio’s daarin verschillende afwegingen, en welke factoren bepalen het succes? In het webinar ‘Detacheren werkt!’, op 24 september, komen ze stuk voor stuk aan bod. In een onderzoek beschrijft KplusV in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vijf detacheringsmodellen die in de praktijk het meeste voorkomen en laat zien dat er een relatie is tussen detacheren en rechtstreeks aan het werk zijn bij een werkgever (dus zonder inleenverband). Een aanknopingspunt om te werken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. Deze verkenning biedt handvatten voor de inzet van detacheren in jouw regio.

Aanmelden
Meld je aan voor het webinar door het aanmeldformulier in te vullen. Het is mogelijk om vooraf al vragen in te dienen. Je kunt ook tijdens het webinar vragen stellen.