Door te coachen vanuit de vraag van de cliënt of medewerker, kan deze de regie nemen over zijn eigen ontwikkeling. Tijdens de training Vraaggericht coachen leer je aan te sluiten op de mogelijkheden van je gesprekspartner. Deze benadering helpt je om duurzame plaatsingen te realiseren.

Voor wie

De training Vraaggericht coachen is bedoeld voor iedereen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt of ondersteunt in en naar werk, zoals jobcoaches, werkbegeleiders, werk-en trajectconsulenten, klantmanagers en leidinggevenden.

Resultaat

Aan het eind van de training:

  1. Ben je ervan bewust vanuit welk mensbeeld je coacht en welk effect dit heeft op de cliënt/medewerker.
  2. Ben je in staat verbinding te maken met de medewerker/cliënt en kun je de ander verantwoordelijkheid laten nemen voor zijn eigen ontwikkeling.

Duur

De training Vraaggericht coachen duurt 4,5 dag.

Data

Training 1:
20 maart 2019
10 april 2019
24 april 2019
22 mei 2019
De vijfde dag (een halve dag) wordt in overleg met de groep vastgesteld.

Training 2 (Vol):
9 oktober 2019
30 oktober 2019
13 november 2019
27 november 2019
De vijfde dag (een halve dag) wordt in overleg met de groep vastgesteld.

Training 3:
16 oktober 2019
6 november 2019
4 december 2019
8 januari 2020
5 februari 2020 (halve dag)