Praktijkleren met de praktijkverklaring is een laagdrempelige vorm van vakgerichte scholing waar deelnemers in de praktijk leren om werkprocessen te beheersen. De doelgroep van deze vorm van scholing bestaat in principe uit werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Evaluatie

Uit de evaluatie van de pilots praktijkleren uit maart 2021 blijkt dat de meeste regionale pilots zijn gestart met de intentie om het praktijkleren voor een brede doelgroep van zowel werkzoekenden als werkenden in te zetten. Om te onderzoeken hoe dat in de praktijk verloopt, heeft SBCM, na overleg met Cedris en de Programmaraad, onderzoeksbureau KBA Nijmegen opdrachtgegeven in kaart te brengen wat de stand van zaken is van praktijkleren met praktijkverklaring bij sociale ontwikkelbedrijven, per arbeidsmarktregio.

Praktische informatie

Wil je op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken van praktijkleren met de praktijkverklaring en welke verbeterkansen er zijn? Kom dan naar de bijeenkomst “Praktijkleren met praktijkverklaring bij ontwikkelbedrijven”.

Wanneer: 25 januari 2023
Tijdstip: 09:30 uur inloop. Start om 10:00 uur tot 12:00 uur, met aansluitend lunch.
Locatie: Utrecht

Aanmelden