Detacheren is een belangrijk instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en te houden. Cedris en SBCM hebben daarom het kennisplatform detacheren opgezet. Ben jij vanuit je vak bezig met detacheren? Ben je bereid over de grenzen van je eigen organisatie te kijken? Ben je in de gelegenheid om ongeveer vier keer per jaar een bijeenkomst van het kennisplatform bij te wonen? Sluit je dan aan bij het kennisplatform detacheren.

Doel

Met het kennisplatform willen Cedris en SBCM:

 • de kennis en expertise over detacheren, die relevant is voor werkgever én werknemer behouden, ontwikkelen en borgen;
 • vaststellen wat de functionaliteit detachering in moet houden;
 • bepalen wat dit vraagt aan expertise en vakmanschap en dit borgen in trainingen en opleidingen.

Door deel te nemen aan het kennisplatform:

 • heb je invloed op de doorontwikkeling van je eigen vakgebied;
 • draag je bij aan het versterken van de kennis over de arbeidstoeleiding van een kwetsbare groep;
 • vergroot je je netwerk;
 • ontwikkel je je kennis en vaardigheden;
 • doe je ervaring op in het agenderen en signaleren van veranderingen in je vakgebied.

Voor wie

Het kennisplatform is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de sociale werkgelegenheid, bijvoorbeeld als accountmanager, detacheringsconsulent of jobcoach.

Data

In 2019 wordt er in het kennisplatform detacheren aandacht besteed aan de onderwerpen prijsbeleid, het profiel van de detacheerder, groepsdetachering en de vraag voor wie detacheren een goede oplossing is.

De bijeenkomsten staan voor 2019 gepland op:

 • Donderdag 28 maart
 • Dinsdag 11 juni
 • Woensdag 2 oktober
 • Donderdag 5 december

Aanmelden

Spreekt het kennisplatform je aan? Stuur een mail naar info.sbcm@caop.nl

Over de kennisplatforms

Cedris en SBCM organiseren kennisplatforms voor verschillende vakgebieden en functiegroepen om professionals de kans te geven hun expertise te verstevigen en door te ontwikkelen. Andere kennisplatforms zijn: