Door het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het herschikken van taken worden functies gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar wat zijn de kosten en baten van dit soort functiecreatie en hoe bereken je dat? Lees het in de brochure Financiële business cases functiecreatie. Doel

In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is door functiecreatie de functie assistent cateringmedewerker ontstaan. Uit een onderzoek van SW-bedrijf Hameland bleek dat er veel elementaire taken van cateringmedewerkers konden worden overgenomen door een medewerker met een afstand tot

Bij de Monseigneur Bekkersschool in Delft is de nieuwe functie van leraar basisonderwijsondersteuner gecreëerd. Een aantal eenvoudige taken die leraren basisonderwijs uitvoerden, is overgeheveld naar twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen hebben ze bijna een fulltime baan. ‘Leerkrachten

In 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een belangrijk instrument om nieuwe banen te ontwikkelen, is functiecreatie. Met functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit

SW-professionals en gemeenten staan voor de taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers. Een belangrijk instrument hiervoor is functiecreatie. Ga jij aan de slag met functiecreatie? In de Checklist staan de belangrijkste aandachtspunten op een rij en met de

Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via functiecreatie is minimaal kostenneutraal. Dat blijkt uit onderzoek dat SBCM bij acht werkgevers uitvoerde. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in een overzichtelijke brochure. Werkgevers kunnen met het financieel model direct inzicht